Johannes Frantzen

Leiden ± 1748 - Groningen 19 oktober 1785

Functies

Johannes Frantzen

Functies / onderscheiding(en)

  • 1773. Predikant Bemmel + Ressen, 7 november 1773
  • 1777. Predikant 's-Hertogenbosch (tevens hoogleraar 1780), 3 oktober 1777
  • 1783. Predikant Groningen, 28 december 1783
Lieburg

Johannes Frantzen

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1777-1783
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
Sassen

47. Johannes Frantzen

Leiden 1748 - Groningen 19 oktober 1785
317
318
319
Literatuur
BWPG III 117-118; DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 159-160; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 35-36; J. Hartog, Geschiedenis van de predikkunde in de Protestantsche Kerk van Nederland, Utrecht, 1887, 223-244; NNBW, Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek 1-10 (Leiden 1911-1937) IV 619; SIEGENBEEK, Geschiedenis der Leidsche Hoogeschool (Leiden 1829-1832) I 292; T. & B., 208-209; VAN DER AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Haarlem 1852) VI 206; YPEIJ / DERMOUT, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk (Breda 1819-1827) IV 69-72.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 317-319
Artikelen
1949

Van Alphen

Johannes Frantzen
Gekomen van Bemmel 5 oktober 1777, vertrokken naar Groningen 28 december 1783
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 265
 
1969

F.L.R. Sassen

Johannes Frantzen
Leiden 1748 - Groningen 19 oktober 1785
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 317
 
Literatuur en bronnenpublicaties

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 159, 160, 266

Kees van den Oord, Scolae de Buscho 1274-1999 (1999) II.103

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 308, 314, 317-321

n: vermelding in een voetnoot