Pieter Haack Forsborgh

Veere 1740 - 's-Gravenhage 28 december 1823

Functies

Pieter Haack Forsborgh

Functies / onderscheiding(en)

  • 1767. Predikant Mijdrecht, 13 september 1767
  • 1769. Predikant Veere, 9 april 1769
  • 1780. Predikant 's-Hertogenbosch (tevens hoogleraar 1781 tot 1810), 19 november 1780
  • 1815. Emeritus
Lieburg

Pieter Haack Forsborgh

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1780-1815
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
Sassen

49. Pieter Haak Forsborgh

Geboren Veere - overleden na 1815
321
322
Literatuur
Ned. Patr., XXII (1935-36), 317; DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 160; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 36-37; HEZENMANS, 's-Hertogenbosch van 1629 tot 1798 ('s-Hertogenbosch 1899) 428; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 349.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 321-322
Artikelen
1949

Van Alphen

Petrus Haack Forsborgh
Gekomen van Veere 19 november 1780, emeritus 1815
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 265
 
1969

F.L.R. Sassen

Pieter Haak Forsborgh
Veere - na 1815
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 321
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) t10.1

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 160, 266

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 224, 388

Kees van den Oord, Scolae de Buscho 1274-1999 (1999) II.104

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 309, 311, 318, 321-322

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 278, 347

n: vermelding in een voetnoot