Cornelis Johannes Mattheus Foppele

's-Hertogenbosch 3 juli 1879 - 's-Hertogenbosch 22 augustus 1972 (93)

Archief
Genealogie
Ridderorden

Foppele, Cornelis Johannes Mattheus

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 (1937) 629
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 43

J.Th. Janssen, Kabinet van de Minister: Koninklijke Onderscheidingen, (1914) 1920-1940 (1982) 19-20

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 (1937) 629

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 234

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 43

n: vermelding in een voetnoot