Simon Fierlants

1540 - 8 april 1601

Cp

Simon Fierlants

Noten
1.sH, R 1856, f 245, 18 augustus 1622.
2.Vera, ... dat men het goed, 312.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Van Rooij

Stukken, ingekomen bij de meester, regenten of bij de rentmeester

2
H.J.M. van Rooij, 'Het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch', Eerste deel (1963) 2
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 201

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 416

n: vermelding in een voetnoot