Marten Fierlants

1570 - 15 februari 1622

Cp

Marten Fierlants

Noten
1.sH, R 1549, f 323, 2 september 1637.
2.Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 1484.
3.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 304.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

1484. FIERLANDS, Martinus

295
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 295
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

99
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 295

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 304-305

n: vermelding in een voetnoot