Tielmannus Feyter

Bichelaer, van den

127. Feyter, Tielmannus - de Bommel

Noten
1.GAH, RA 1196, fo.89r (28 apr.1427), RA 1197, fo.323v (29 nov.1426), RA 1211, fo.342r (19 sept.1441), RA 1213, fo.28v (2 jan.1443), RA 1224, fo.182r (1454); Ludolf Feyter van Boemel: Bijlage II 60.6, 60.19; RANB, HCMM 121, fo.26v (regest 1323) (6 aug.1479); Claes Bongyers: GAH, RA 1213, fo.28v (2 jan.1443), fo.29v (4 jan.1443), RA 1211, fo.342r (19 sept.1441); Bijlage II 43.5, 269.20, 313.10; Vgl.: Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 415; Ludolf Buc en nakomelingen: GAH, THG 618 (16 sept.1367), 1533 (25 juni 1412), 1630 (21 febr.1421); Bijlage II 308.11, 401.8, 401.10; Hens e.a., Mirakelen, 200 noot 9; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 225, III 5; Van Rooij, Het oud-archief, II 93 nr.337, III 20 (index); Jacobs, Justitie, 264-267; Van Lith-Droogleever Fortuijn, "De stad 's-Hertogenbosch", 84; Hoekx, "De Bossche kloosters", 22-24; AAB II, hs. Kievits, p.22; Schutjes, Geschiedenis, IV 238.
2.Bijlage II 14.19, 60.14, 60.19, 127.1, 157.3, 157.11; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 85, 87, 89.
3.GAH, RA 1211, fo.342r (19 sept.1441), RA 1213, fo.28v (2 jan.1443), fo.29v (4 jan.1443), fo.122r (24 juli 1443), RA 1224, fo.182r (27 mrt.1454); GAH, THG 2119 (12 aug.1445); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.51; Bijlage II 60.19; APB, St.Jan II, Obituarium, p.182
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)