Adriana Catharina Paulina Fenema

's-Hertogenbosch 26 augustus 1826 - Utrecht 21 mei 1891 (64)

Duijvendak

Adriana Catharina Paulina Fenema

310
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 310
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 303, 310

n: vermelding in een voetnoot