afb.

Enno Felix

Amsterdam 1924

Enno Felix, was in de jaren dertig/veertig aktief in het woonwagenwerk en de armenzorg.
Stadsgezichten

Enno Felix: werkzaam in sociale onderlaag

door Paul Kriele

55
56
„Stadsgezichten” een Bosch' album (1990) 55-56