afb. 1927

August Tinus Franciscus Henri Falise

Wageningen 26 januari 1875 - Wageningen 7 januari 1936 (60)

Encyclopedie van Noord-Brabant

August Tinus Franciscus Henri Falise

397
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 397
Notulen gemeenteraad
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Scheen

Falise, Augustinus Franciscus Henri ('August')

332
Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950 A-L ('s-Gravenhage 1969) 332
Artikelen
1936

Uit zijn leven

August François Henri Falise werd 26 Januari 1875 te Wageningen geboren.
Hij bezocht de Rijksacademie voor beeldende Kunsten te Amsterdam en was later achtereenvolgens leéraar in teekenen en boetseeren te Arnhem, Nijmegen, Wageningen en Amsterdam en leeraar in anatomisch teekenen en boetseeren aan de Koninklijke Academie voor beeldende Kunsten te 's-Hertogenbosch.
Van de door hem uitgevoerde werken noemen we: standbeelden van: P.H. Cuypers, Roermond; Hieronymus Bosch, 's-Hertogenbosch; kardinaal Van Rossum, 's-Hertogenbosch; dr. Schaepman, Tubbergen; Thomas van Aquino, Nijmegen; mgr. dr. Ariëns, Enschede; pastoor Verburgh, Monster; monument voor Meindert van der Thynen, Coevorden; Maria-monument, Monster; een buste van Koningin Wilhelmina, Amsterdam en verder verscheidene medailles.
Redactie | De Indische Courant woensdag 8 januari 1936 | 14
 
1936

August Falise †

Beeldhouwer van vele monumenten
Te Wageningen is gistermiddag op 60-jarige leeftijd plotseling overleden de bekende beeldhouwer August F.H. Falise, leeraar aan de Middelbare Technische School te 's-Hertogenbosch.
Falise, schrijft het H b l., werd opgeleid aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam en is o.a. tijdelijk werkzaam geweest aan de Rijks H.B.S. te Wageningen en aan de Nijverheidsschool te Nijmegen. Zijn voornaamste beeldhouwwerken zijn het standbeeld van Hieronymus Bosch, dat van Kardinaal Van Rossum te s-Hertogenbosch, dat van mgr. Schaepman te Ootmarsum en dat van dr. Cuypers te Roermond. Voorts vervaardigde hij tal van gedenkteekenen en borstbeelden van bekende persoonlijkheden in den lande, o.a. van Prins Hendrik.
Falise was ridder in de orde van Oranje-Nassau, drager van het Kruis pro ecclesia et pontifice, ridder en vervolgens commandeur in de orde van den H. Gregorius den Groote, ridder in de Kroonorde van België, ridder in het Legioen van Eer en drager van het eereteeken van het Roode Kruis, enz.
Redactie | Leeuwarder Nieuwsblad donderdag 9 januari 1936 | 10
 
1937

Gedenkteeken August Falise

Zaterdag 22 Mei a.s. 's nam. te halfvier zal op de Algemeene Begraafplaats te Wageningen de zerk worden onthuld, geplaatst op het graf van den beeldhouwer August Falise, die in Januari 1936 is overleden. De voorzitter der commissie voor het oprichten van dit gedenkteeken, de heer mr. F. van Lanschot, burgemeester van s-Hertogenbosch, zal daarbij een rede uitspreken.
Redactie | Nieuwe Tilburgsche Courant woensdag 19 mei 1937 | 9
 
1985

Redactie

Falise, August Tinus Franciscus Henri
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 397
 
1994

Redactie

Het beeldhouwwerk
Erfgoed bekeken 3 (1994) 4
 
2005

J. van Haaren

August Falise
KringNieuws 4 (2005) 2
 
2010

Erwtenman

De modelleur van Falise
Brabants Dagblad donderdag 4 november 2010
 
Boeken
1937

Redactie

August Franciscus Henri Falise
Wageningsche boek | Wageningen 1937
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 41

Nel van der Heijden Rogier, Slager : Acht Bossche kunstenaars en een museum (2015) 64, 67, 288

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 34, 34, 263, 283, 284

Charles de Mooij en Paul Kokke, De Muze als Motor : Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant, 1796-1940 (1996) 81

Chris Will, Noordbrabants Museum Bezoekersgids (1987) 8

n: vermelding in een voetnoot