Engbertus Fabri

Bichelaer, van den

123. Fabri, Engbertus - alias de Palude (de Buscoducis)

Noten
1.GAH, RA 1201, fo.293r (12 okt.1430), RA 1205, fo.111v (7 okt.1434), RA 1207, fo.239v (1436/37), RA 1215, fo.251r (1 mrt.1445), RA 1221, fo.25r (17 dec.1450), RA 1229, fo.269v (30 mrt.1459); Van Rooij, Het oud-archief, II 247 nrs.911 en 912, vgl. 319-320 nr.1176; Bijlage II 306.8, vgl. 52.8, 272.32, 272.33.
2.Bijlage II 123.1 t/m 123.4; Tabel 3.2, nrs.29, 30 en 31.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)