Cornelius Fabri

Bichelaer, van den

126. Fabri, Cornelius

Noten
1.GAH, RA 1227, fo.66v-67r (1456/57), RA 1246, fo.17v (1476/77), RA 1249, fo.33v (10 febr.1480), RA 1250, fo.315r (24 mei 1481), RA 1251, fo.303r (1481/82), RA 1255, fo.88r (6 juli 1486), fo.131v (14 juni 1486), RA 1256, fo.60v (2 mei 1487), RA 1260, fo.466r (1490/91), RA 1261, fo.317r (1491/92), RA 1262, fo.93r (1492/93), RA 1266, fo.296r (1497/98), RA 1267, fo.279r, fo.370r (1498/99), RA 1269, fo.279r (1500/01); Lijten, "De secretarissen", 5; Vgl.: Bijsterveld, Laverend, I 246 nrs.1581 en 1585.
2.Lijten, "De secretarissen", 5-7, 21; GAH, RA 1249, fo.33v (10 febr.1480), RA 1250, fo.315r (24 mei 1481), RA 1255, fo.88r (6 juli 1486), fo.131v (14 juni 1486), RA 1256, fo.60v (2 mei 1487); Lijten, "Oirschotse zoen-accoorden" 13 (1983) 192-193; Melssen, Register van Eindhovense schepenakten, 3.
3.Lijten, "De secretarissen", 5-8, 19 noot 69; Van Sasse van Ysselt, "Eenige akten", 276; Lijten, "Oirschotse zoenaccoorden" 13 (1983) 191-193; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 448-449; Bijlage II 126.1; Bloys van Treslong Prins, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden, II 110 nr.22.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)