afb.

Familie Fabri

Literatuur en bronnenpublicaties

Jac. J.M. Heeren, 'Fabri' in: Taxandria (1942) 184-188

Redactie, 'Fabri' in: Taxandria (1942) 240

n: vermelding in een voetnoot