Lambertus Faber

Bichelaer, van den

122. Faber, Lambertus

Noten
1.Bijlage II 131.24, 277.3; AAB II, hs. Kievits, p.2, p.15; Schutjes, Geschiedenis, IV 229; APB, St.Jan II, Obituarium, p.251; Denifle, Chartularium, III 85; Oosterbosch, "Het openbare notariaat in Antwerpen", II 219-220.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 146

n: vermelding in een voetnoot