Henrick Nicolaessen van Eyndhoven

1597'98 - 's-Hertogenbosch 22 oktober 1679

Ten Cate

Henrick Nicolaessen van Eyndhoven

Geadmitteerd op 23 mei 1631 door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage

2667-2671 Protocollen. 1620 - 1676. 5 delen.
2667. 1620 - 1640 maart 2.
2668. 1640 maart 10 - 1646 april 20.
2669. 1645 november 9 - 1652 augustus.
2670. 1652 september - 1661 september.
2671. 1661 oktober - 1676.
2672-2673 Minuutakten. 1623 - 1678. 2 banden.
2672. 1623-1646
2673. 1647-1678
De notariŽle archieven in Noord-Brabant door J.A. ten Cate ('s-Gravenhage 1957) 121-122, 440
Artikelen
?

Auteur onbekend

Genealogie Van Eyndhoven 's-Hertogenbosch 1606 tot 1787
s.n. s.l.
Literatuur en bronnenpublicaties

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 40, 57, 57n

n: vermelding in een voetnoot