Henrick van Eyndhouts

1506'07 - 18 maart 1576

Genealogie
Schuttelaars

Henrick van Eyndhouts

Literatuur
HOOGEWERFF, 'Arnoldus Arlenius Peraxylus (Arnout van Eyndhouts, van Aarle), een Brabantsch humanist' in: Medeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome 2e reeks 1 (1931) 123; SP 1317 402v, 1345 511rv, 1351 128r, 1399 8v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 159, 357; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De familie van Eyndhouts' in: Taxandria 11 (1904) 72, 134.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel

Zegel Henricus de Eijndhouts

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Hendrik van Eijndhouts, schepen van 's-Hertogenbosch 1535

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01076)
Zuylen

277. Henrici de Eindhouts

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 202

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 431

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 296

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 133, 141, 216, 217, 244, 245, 249, 255, 441, 461

n: vermelding in een voetnoot