afb. Crispijn van de Passe, 1574-6637

Adriaan van Eyndhouts

? - 's Gravenhage 17 april 1621

NNBW

Verzijl

248
249
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 9 (1933) 248-249
Artikelen
1859

A.J. van der Aa

EINDHOUTS (Adriaan van) was Schout in het Overampt van Kuik, en werd op den 17den April 1621 te 's Hage onthoofd, omdat hij met Jakob Mom en Elbert van Botbergen aangenomen had om Tiel in 's vijands handen te leveren, welk verraad echter tijdig ontdekt werd.
Biographisch Woordenboek der Nederlanden V (1859) 73
Literatuur en bronnenpublicaties

A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden V (1859) 73, 303

P.C. Molhuysen en Fr.K.H. Kossmann, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 9 (1933) 248-249

n: vermelding in een voetnoot