afb.

Familie Van Eyndhouts

Literatuur en bronnenpublicaties

Jac. Heeren, 'De familie Van Eyndhouts' in: Taxandria (1931) 284-286; (1935) 203

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 56

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 72, 250, 255, 260, 265, 269, 270, 270n

A. van Sasse van Ysselt, 'De familie Van Eyndhouts' in: Taxandria (1904) 66-72, 129-136, 198-205, 226-232

n: vermelding in een voetnoot