Jan Eyckmans

? - 1504'05

Genealogie
Schuttelaars

Jan Eyckmans

Literatuur
AILB rekening 1504; PB 121v; SP 1279 73r, 1280 150v; SR 1504.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 390n, 461

n: vermelding in een voetnoot