Henrick Eyckmans

? - 1523

Genealogie
Schuttelaars

Henrick Eyckmans

Literatuur
MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) II 348; PB 20v, 38v, 72v, 95r; SP 1226 370r, 1270 65r, 1276 112r, 1293 464v.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

80r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Henricus Eijckman

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Hendrik Eijckman, schepen van 's-Hertogenbosch 1493

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01034)
Zuylen

199. Henrici Eijckmans

8
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 8
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 293

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 318, 354, 355, 390n, 461

n: vermelding in een voetnoot