Johannes Eyckman

? - 1454

Bichelaer, van den

104. Eyckman, Johannes - (de Helmont)

Noten
1.Bijlage II 313.9, 316.16, 316.21, 340.3, 365.12, 386.4, vgl. 246.19; GAH, RA 1226, fo.133r-v (8 juli 1456), RA 1245, fo.205v (29 jan.1476), RA 1246, fo.145r (31 dec.1476), RA 1269, fo.88v (10 sept.1501), vgl. RA 1209, fo.237r (22 juni 1439); Van Rooij, Het oud-archief, II 375 nr.1369; RANB, KDOV 265 (regest 108) (10 juni 1455); ABH, ZZ 111; APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.142; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 288; Wils, Matricule, II 348 nr.129; Jacobs, Justitie, 268, 270.
2.OLVB 52, band 2, fo.220v (1446/47), band 3, fo.62r (1452/53), fo.89r-v (1454/55); [Van de Laar], Inventaris ... Schijndel, 26 nr.100; Schutjes, Geschiedenis, IV 241, 310, V 645; Mosmans, De St.Janskerk, 349; Bijsterveld, Laverend, I 327 nr.2636; Bijlage II 5.15.2 (getuige), 5.16 (begrafenis), 104.3 (woonhuis), 104.9, 104.10 (biechtstoel), 422.3 (stichting kapelanie); GAH, RA 1224, fo.131v (25 okt.1453), fo.167r (17 jan.1454); Tabel 3.2, nrs.29, 31 en 32; OLVB 49, fo.31r.
3.Bijlage II 104.1, 104.3, 104.6; Tabel 3.2, nrs.29, 31 en 32.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 292-293

n: vermelding in een voetnoot