Roelof van Eyck

1503'05 - oktober 1577

Genealogie
Schuttelaars

Roelof van Eyck

Literatuur
FRENKEN, GenealogieŽn van eenige voorname, aan elkaar verwante Meierijsche geslachten ('s-Hertogenbosch 1918) 28; JUTEN, 'Van Eyck' in: Taxandria 27 (1920) 67; SP 1316 429v, 1321 113r, 1324 188r, 1352 17rv, 1377 474r, 1382 688r, 1397 37v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 472, 504; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 50; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De kasteelen van Blaarthem' in: Taxandria 21 (1914) 131; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Genealogie der adelijke familie van Eyck' in: Bijdragen van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant 8 (1918) 8; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Grafzerken van Eyck' in: Tijdschrift voor Noord-brabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 3 (1885-1886) 122.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Rudolf van Eijck, schepen van 's-Hertogenbosch 1560

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07339)
Zuylen

309. Rodolphi de Eijck

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondť, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 201

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 291

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 141, 167, 181n, 216, 229, 244, 245, 441, 460

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 99

n: vermelding in een voetnoot