Henricus de Eyck

? - 1468

Bichelaer, van den

101. Eyck, Henricus de - de Buscoducis

Noten
1.GAH, RA 1219, fo.202v (5 apr.1449), RA 1220, fo.115r (27 juni 1450), RA 1221, fo.174v (8 apr.1451), RA 1232, fo.426r (4 okt.1462), RA 1238, fo.119r-v (21 juli 1469); Bijlage II 101.1, 101.2, 101.3, hand/getuige: 14.12 t/m 14.41, 157.23, 157.42; OLVB 52, band 2, fo.173r (1443/44), 185v (9 mei 1445), band 3, fo.37r (1450/51), fo.120r (1456/57), fo.132r (1457/58), klerk: band 2, fo.106v (1439/40) t/m band 3, fo.121r (1456/57), rentmeester: band 3, fo.92r, fo.94v (1454/55) t/m fo.164v, fo.166r (1459/60); GAH, THG 2407 (26 sept.1459), 2424 (31 mei 1460), 2427 (17 juni 1460); OLVB 49, fo.31v; Verwijzingen naar akten: Bijlage II 240.4.2; GAH, RVA 706, p.30 (regest 80) (20 april 1451); OLVB 52, band 2, fo.212 (1446/47: fragment van een notariŽle minuut in de hand van heer Henrick), band 3, fo.63r (1452/53), fo.220r (1462/63); Vgl.: Mosmans, "De middeleeuwsche notarissen", 189.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 288

n: vermelding in een voetnoot