Henrick van Eyck

? - 13 juni 1535

Genealogie
Schuttelaars

Henrick van Eyck

Literatuur
MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) III 203; SMITS / JUTEN, 'Het kasteel Bouvigne' in: Taxandria 16 (1909) 33; SP 1311 169r-180v, 304v, 332r, 1315 253v, 1317 265v-266r, 1321 198rv 201r (N.B.: hij treedt hier nog op 19 juni 1535 handelend op!); VAN SASSE VAN YSSELT, 'De kasteelen van Blaarthem' in: Taxandria 21 (1914) 130-143.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

84v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Henricus de Eijck

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Hendrik van Eijck, schepen van 's-Hertogenbosch 1530

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07323)
Zuylen

265. Henrici de Eijck

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 290

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 214, 216

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 397, 460-461

n: vermelding in een voetnoot