afb.

Familie Van Eyck

Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 201

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 109, 114

W.J.F. Juten, 'Van Eyck' in: Taxandria (1920) 66-70

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 63

n: vermelding in een voetnoot