Johannis Everts

's-Hertogenbosch 17 december 1737 - 's-Hertogenbosch 23 juli 1818 (80)

Functies

Johannis Everts

Functies / onderscheiding(en)

  • Horlogiemaker
Genealogie
Afbeeldingen

1792
     
Artikelen
2021

Jac. Biemans

De Bossche kunstenaars Everts: met of zonder handen?
Silva 1 (2021) 15-26
Krantenartikel
1779

Noordhollandsche Courant

... en laatstelyk een fraai kabinet met mechanische, physische, optische, mathematische en andere instrumenten, waar onder een fraaie konst-draaibank, om rond rooswerk, ovaal, exentriek en verder allerhande konstwerk op te draaijen, gemaakt door J. Everts in 's Hertogenbosch.
Noordhollandsche Courant woensdag 10 november 1779 | 2
1801

Oprechte Haarlemse Courant

.. benevens een compleete Kunstdraai-Bank, met al zyn toebehooren, waarby een keurlyke machine, om ovaal te draaijen, waarvan weinig weerga bekend is, alles proper gemaakt door J. Everts, in 's Bosch ...
Oprechte Haarlemse Courant donderdag 8 april 1801 | 1
Stadsrekeningen
1794

Rekeningen van het jaar 1794

Kapittel 24

Betaald aan J. Everts junior, voor zijne moeite en vacatien, int 't vervaardigen van de egte en waare voet en elle maate, bosch en troys gewigt, ten dienste dezer stad, ingevolge resolutie van de heeren van de leeden dato augustus 1794 met zegel en teekengeld 300 gul. 18 st. 8 pen. ...
Van Zuijlen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch III (1863) 1942
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Patriciaat 92 (2013) 266, 266

Van Zuijlen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch III (1863) 1942

n: vermelding in een voetnoot