Johannes Jacobus Everts

's-Hertogenbosch 11 februari 1718 - 's-Hertogenbosch 19 januari 1811 (92)

Genealogie
Artikelen
1746/47

Rekeningen van 1 october 1746 tot 30 september 1747

Kapittel 18

Item aen Johannes Evers voor het schilderen der illuminatien 72 gul. 11 st. 8 pen.
Van Zuijlen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch III (1863) 1731
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Patriciaat 92 (2013) 265-266

Van Zuijlen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch III (1863) 1731

n: vermelding in een voetnoot