Familie Everts

Onderzoek naar deze familie in samenwerking met Jac. Biemans

Artikelen
2021

Jac. Biemans

De Bossche kunstenaars Everts: met of zonder handen?
Silva 1 (2021) 15-26
Stadsrekeningen
1746

Rekeningen van 1 october 1746 tot 30 september 1747

Kapittel 18

Item aen Johannes Evers voor het schilderen der illuminatien 72 gul. 11 st. 8 pen.
Van Zuijlen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch III (1863) 1731
 
1773

Rekeningen van het jaar 1773

Kapittel 16

Betaald aan Johan Everts, voor het opmaken, repareren, vergulden, schilderen der wapens en omslijpen als bijleveren van christalle, der bussen van de kamerbewaarders en groenroedens 168 gul. 10 st. 10 pen.
Van Zuijlen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch III (1863) 1815
 
1776

Rekeningen van het jaar 1776

Kapittel 11

De Heer Van Heurn gaf ter vergadering van stads regering van 23 mei kennis, dat hij in plaats van den Pensionaris, wiens vader inmiddels overleden was, de project teekening aan den stempelsnijder Van Berckel had gezonden en deze hem had geantwoord dat hij de teekening (gemaakt door Johan Everts) en de schikking, zeer fraai had gevonden, dan zeer werkelijk uit te voeren en dus niet minder dan 200 gulden daarvoor diende te hebben ...
Van Zuijlen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch III (1863) 1826
 
1776

Rekeningen van het jaar 1776

Kapittel 24

Betaald aan Johan Everts, voor teekening van een stadspenning tervoors gelegenheid 6 gul.
Kantlijn: Betaling aan Johannes Everts, voor de door hem gemaakte teekening van de nieuw te maken stadhuis penningen, ter gelegenheid van het jubile van dien Hertog en voor de teekening van eene wapenkaart der heeren van stads regering.
Van Zuijlen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch III (1863) 1827
 
1778

Rekeningen van het jaar 1778

Kapittel 24

Betaald aan Johan Everts, voor het afteekenen van een enige publieke gebouwen dezer stad.
Noot: Deze publieke gebouwen waren de groote of St. Janskerk, het Gouvernement, voormalig Jesuiten klooster, het commandement, voormalig Bisschoppelijk Paleis en het stadhuis, alle deze teekeningen in oost-Indischen inkt zijn nog ten stadhuize voorhanden.
Van Zuijlen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch III (1863) 1832
 
1794

Rekeningen van het jaar 1794

Kapittel 24

Betaald aan J. Everts junior, voor zijne moeite en vacatien, int 't vervaardigen van de egte en waare voet en elle maate, bosch en troys gewigt, ten dienste dezer stad, ingevolge resolutie van de heeren van de leeden dato augustus 1794 met zegel en teekengeld 300 gul. 18 st. 8 pen. ...
Van Zuijlen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch III (1863) 1942
 
Literatuur en bronnenpublicaties

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) I. 38, 53, 62, 251, 299, 300; II. 379

Nederland's Patriciaat 92 (2013) 264-268

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) III. 473

Van Zuijlen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch III (1863) 1731, 1815, 1826, 1827, 1832, 1942

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 81, 123, 169, 224, 273

n: vermelding in een voetnoot