David Everswyn

1559 - 12 april 1610

Cp

David Everswyn

Noten
1.Van Oudheusden en Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan, grafzerk 179; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 286.
2.OSA 180, f 69, 30 januari 1596; OSA 182, f 71v, 9 januari 1598.
3.OSA 1076, 1602; OSA 183, f 6v, 16 november 1611.
4.BHIC, toegang 1232, R 5.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Zegelstempel

Zegelstempel van David Everswijn, schepen van 's-Hertogenbosch 1597

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01123)
Zuylen

357. Davidis Everswijn

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 201

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 286

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 165

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 153, 276, 277

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 216; Bijdragen: 384

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 122

n: vermelding in een voetnoot