Reynier Everswyn alias Swyn

± 1517 - 28 juni 1579

Genealogie
Schuttelaars

Reynier Everswyn alias Swyn

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Nog eens de Bossche familie Pelgrom' in: Taxandria 13 (1906) 109; BOEREE, De kroniek van het geslacht Backx (Bax, Bacx, Bakx en Baks) : Een episode uit den strijd tegen Spanje (Wageningen 1943) 481; DEL CAMPO HARTMAN, 'Het Bossche regeeringsgeslacht Kuysten' in: De Nederlandsche Leeuw 52 (1934) 242; KOOPMANS, De Staten van Holland en de Opstand. De ontwikkeling van hun functies en organisatie in de periode 1544-1588 (Den Haag 1990) 259; MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) IV 90; PB 124r, 230r, 308r; SCHUTTELAARS, Bossche Beroerten. Beeldenstormen en troebelen in 's-Hertogenbosch, 1566-1567. (Nijmegen 1991) nr. 73; SP 1280 238r, 1287 14v, 1332 74r, 1362 157rv, 1374 117r 188v-119r, 1377 139v, 1381 202r, 1388 115r; TER GOUW, Geschiedenis van Amsterdam IV (Amsterdam 1884) 379; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 73, 152 247, 565; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 253-254; WIJNAENDTS VAN RESANDT, Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants - Wijnants van Resant - Wijnsendts van 1355 tot heden I (Bergen op Zoom 1906) 51; WIJNAENDTS VAN RESANDT, 'Wynants van Resant' in: Taxandria 11 (1904) 105.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Reinier Everswijn, schepen van 's-Hertogenbosch 1578

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07347)
Zuylen

326. Reineri Everswini

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

Gerard van Gurp, Reformatie in Brabant (2013) 79, 141, 163-164, 168

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 102, 130, 131, 148, 152, 153, 158, 164

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 275

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 90, 167, 171, 174, 187, 196, 213, 215, 230n

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 132n, 141, 240, 270, 282, 318, 320, 321, 321n, 322n, 323, 323n, 324, 326, 327, 347, 441, 460

n: vermelding in een voetnoot