afb. Antonius Godefridus Schull, 1856

Nicolaas Esser Meerman

Rosmalen 23 januari 1775 - Rosmalen 27 augustus 1861 (86)

Archief
Genealogie
Ten Cate

Nicolaas Esser Meerman

N.B. Deze notaris resideerde 1813-1814 te Rosmalen, 1814-1818 te Dordrecht en 1818-1841 wederom te Rosmalen.
Zie Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven 1927, deel I, blz. 491, Inv. nrs. 1678-1684.
7098-7122 Minuutakten. 1813-1841. 25 pakken.
7098. 1813.
7099. 1814.
7100. 1818-1819.
7101. 1820.
7102. 1821.
7103. 1822.
7104. 1823.
7105. 1824.
7106. 1825.
7107. 1826.
7108. 1827.
7109. 1828.
7110. 1829.
7111. 1830.
7112. 1831.
7113. 1832.
7114. 1833.
7115. 1834.
7116. 1835.
7117. 1836.
7118. 1837.
7119. 1838.
7120. 1839.
7121. 1840.
7122. 1841.
7123-7146 Repertoires. 1813-1841. 24 pakken.
7123. 1813-1814.
7124. 1818-1819.
7125. 1820.
7126. 1821.
7127. 1822.
7128. 1823.
7129. 1824.
7130. 1825.
7131. 1826.
7132. 1827.
7133. 1828.
7134. 1829.
7135. 1830.
7136. 1831.
7137. 1832.
7138. 1833.
7139. 1834.
7140. 1835.
7141. 1836.
7142. 1837.
7143. 1838.
7144. 1839.
7145. 1840.
7146. 1841.
7147Inventaris van het archief. 1813-1814. 1 stuk.
N.B. Deze inventaris, opgemaakt in 1814 bij de overdracht van het archief aan notaris Boll te Dinther, is in 1818 aan notaris Esser Meerman teruggegeven.
7148 Inventaris van het archief van notaris J.H. Breugel van Bronckhorst. 1815-1818. 1 stuk.
N.B. Exemplaar voor notaris Esser Meerman. Zie ook Inv. no. 7154.
De notariële archieven in Noord-Brabant door J.A. ten Cate ('s-Gravenhage 1957) 268-269, 440
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 75
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 283

Jhr. Mr. M.W. Snoeck, 'Aanteekeningen van secretaris en notaris N. Esser Meerman te Rosmalen betreffende de overgave van 's Bosch in 1814' in: Taxandria (1931) 217-220

Jhr. Mr. M.W. Snoeck, 'Een bruiloft op Coudewater N. Esser Meerman en Catharina Maria Gallé 16 september 1813 te Rosmalen gehuwd' in: Taxandria (1932) 272-274

Varia Historica Brabantica III (1969) 306

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 75

n: vermelding in een voetnoot