Jacobus de Essch

Bichelaer, van den

120. Essch, Jacobus de

Noten
1.Van Esch, "Genealogie Van Esch te Oirschot", 28; GAH, RA 1268, fo.213r (14 nov.1499); AAB II, hs. Kievits, p.18; Schutjes, Geschiedenis, IV 248; Bijlage II 120.1, 120.2, 120.3.
2.RALUX, AGL A.XXIX.20, fo.93v (juni 1516), fo.94r (22 okt.1517).
3.Bijlage II 120.3; Munier, "Uit de correspondentie van een Nederlands curieprelaat", 16, 17, 22; APB, St.Jan II, obituarium, p.301; AAB II, hs. Kievits, p.301; RALUX, AGL, A.XXIX.19, fo.14r-16r (19 nov.1471); Wils, Matricule, II 185 nr.36.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)