Daniel de Essch

Bichelaer, van den

119. Essch, Daniel de

Noten
1.AAP I, Eersel (= RANB, RSA 342); Vgl.: Van Esch, "Genealogie Van Esch te Oirschot", 22-37.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)