Willem van Erp

1551 - 31 december 1590

Cp

Willem van Erp

Noten
1.Schuttelaars, Heren van de Raad, 460; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 285.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Zegelstempel

Zegelstempel van Willem van Erp, schepen van 's-Hertogenbosch 1581

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07352)
Zuylen

334. Wilhelmi de Erp

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 285

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 38, 39, 275

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 206, 221, 245

n: vermelding in een voetnoot