Walraven van Erp

? - 31 juli 1527

Genealogie
Schuttelaars

Walraven van Erp

Literatuur
BLOYS VAN TRESLONG PRINS, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der provincie Noord-Brabant 2dln (Utrecht 1924) 215; PB 223v; SP 1248 57r, 1249 21v, 1284 578v, 1288 107r, 1306 398r.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel

Zegel Walramus de Erpe

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 228, 441, 460

n: vermelding in een voetnoot