Walraven van Erp

1535 - 31 oktober 1611

Cp

Walraven van Erp

Noten
1.Schuttelaars, Heren van de Raad, 460; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 284.
2.sH, R 1851, f 50, 16 oktober 1593.
3.SY2, 221; sH, R 1852, f 164, 4 augustus 1598.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Schuttelaars

Walraven van Erp

Literatuur
SP 1384 468rv, 1390 330r, 1392 89v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 95, 221; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Genealogie der adelijke familie van Eyck' in: Bijdragen van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant 8 (1918) 29.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 431, 459

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 284

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 128, 141, 221, 222n, 441, 460

n: vermelding in een voetnoot