Walraven van Erp

1504'05 - 27 mei 1548

Genealogie
Schuttelaars

Walraven van Erp

Literatuur
FRENKEN, GenealogieŽn van eenige voorname, aan elkaar verwante Meierijsche geslachten ('s-Hertogenbosch 1918) 27; SP 1288 107r, 1345 252v, 1351 231v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 27, 316; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Genealogie van het geslacht van Randerode genaamd Van der Aa en der daarvan afstammende familien' in: Taxandria 3 (1896) 184.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren BeÍedigde Broeders

88r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 282-283

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 246n, 255, 460

n: vermelding in een voetnoot