Rutgerus de Erp

? - 1516

Bichelaer, van den

114. Erp, Rutgerus de - alias de Lieshout

Noten
1.Bijlage II 5.19, 114.1, 264.43, vgl. 318.29, 401.1; Jacobs, Justitie, 48, 240, 263, 267, vgl. 290-291; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 152, 200; Frenken, "Aanvullingen", 65; OLVB 49, fo.34r; APB, St.Jan II, Obituarium, p.97; Vgl.: Hens e.a., Mirakelen, 248 nr.68, 318 nr.141.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

76r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 281

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 166

n: vermelding in een voetnoot