Lucas van Erp

? - 1529

Genealogie
Schuttelaars

Lucas van Erp

Literatuur
PB 219v, 224r, 260r; VAN DUUREN, 'Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Coenen met het molenijzer' in: De Wapenheraut 5 (1901) 60; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 72, 120, 560; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Genealogie van het geslacht van Randerode genaamd Van der Aa en der daarvan afstammende familien' in: Taxandria 3 (1896) 115, 180; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Zegenwerp' in: Taxandria 29 (1922) 82; VÜRTHEIM, 'Coenen' in: Taxandria 42 (1935) 68.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Lucas van Erp, schepen van 's-Hertogenbosch 1491

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07289)
Zuylen

193. Luce de Erp

8
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 8
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 431

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 261, 262, 268, 269

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 303, 460

n: vermelding in een voetnoot