Jan van Erp

? - 1523

Genealogie
Schuttelaars

Jan van Erp

Literatuur
PB 154r; SP 1275 54r 281v, 1276 49v, 1279 277r, 1284 185v-186r, 1300 205v.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

79r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Johannes de Erpe

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan van Erp, schepen van 's-Hertogenbosch 1504

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01048)
Zuylen (1)

220. Johs. de Erpe

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Zuylen (2)

233. Johs. de Erpe

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 282

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 228, 276, 459

n: vermelding in een voetnoot