Jan van Erp

1521 - Vianen 3 december 1552

Genealogie
Schuttelaars

Jan van Erp

Literatuur
GAH Collectie Provinciaal Genootschap 375a, 311r; GAH OA A5 ingrosseerboek 1543-1545, lijfrente verkocht 23 oktober 1545; SP 1389 294r, 1390 238r; SR 1564.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 431

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 283

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 263, 272

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 460

n: vermelding in een voetnoot