Jan van Erp alias Van Beerse

1464'67 - 30 juni 1552

Genealogie
Schuttelaars

Jan van Erp alias Van Beerse

Literatuur
HEEREN, 'Het recht van de gruit der heren van Helmond' in: 44 (1937) 249; Koninklijke Bibliotheek Den Haag, handschrift van Oss II 642; PB 1285 443r, 1286 343r, 1303 239r, 1354 421r; VAN DER HEYDEN, De Wamberg te Berlicum. Het landgoed en zijn eigenaren. (Berlicum 1987) 54-56, 62-65; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 228; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 267; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Genealogie der adelijke familie van Eyck' in: Bijdragen van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant 8 (1918) 25; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Wapens in de kloosterkerk te St. Agatha' in: Taxandria 20 (1913) 34-43.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

89r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 431, 452

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 283

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 37, 122, 223, 228, 240, 245, 270n, 272, 459

n: vermelding in een voetnoot