afb.

Familie Van Erp

Artikelen
1884

Aug. Sassen

Het geslacht Van Erp
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 2 (1884) 13, 15
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 279-285

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 48, 49

Zuster Norbertini van Rijssel, 'Antonius van Erp (1797-1861)' in: Brabantse biografieŽn 1 (1992) 51-54

n: vermelding in een voetnoot