Jordanus Erkel

Bichelaer, van den

113. Erkel, Jordanus dictus de - de Buscoducis

Noten
1.GAH, RA 1183, fo.210r (1402/03), RA 1187, fo.463v (25 juli 1412), RA 1193, fo.218v (19 juli 1423), RA 1195, fo.240r (eind jan.1425), RA 1213, fo.182r (16 febr.1443), RA 1218, fo.261r (12 mei 1448); Koldeweij, "Beknopt overzicht", 32-33 (vermeldt o.a. een Reinier Goudsmet Willemzn, 1377); GAH, THG 802 (18 april 1377), zie ook 1620 (27 jan.1420: heer Jorden geeft samen met Peter Goutsmyt een heikamp te Vught uit in erfpacht); GAH, AVMGH 4, fo.89r-90r (3 nov.1378); Bijlage II 44.2, vgl. 284.1; Kappelhof, Reinier van Arkel, 17-18, 140-141. Het daar gegeven overzicht is niet geheel juist doordat Reyner Willems soen en Reyner Willems Neve voor n persoon zijn aangezien. Als dochter van n van beiden noemt Kappelhof ook nog Hille, vrouw van Jan Berwout.
2.GAH, RA 1183, fo.210r (1402/03), RA 1218, fo.261r (12 mei 1448); AAB II, hs. Kievits, p.11 (er staat 1421, maar de incorporatie vond plaats in 1412, welk jaar ook overeenkomt met de andere gegevens); Bijlage II 113.1, 382.42; Schutjes, Geschiedenis, IV 236; OLVB 49, fo.6r; OLVB 52, band 1, fo.90v (1414/15), fo.148v (1422/23); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.24; APB, St.Jan II, Obituarium, p.53; Tabel 3.2, nr.9.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)