afb. Hans Holbein, 1523

Desiderius Erasmus

Rotterdam 1469 - Basel 1536

Humanistisch geleerde. Werd van Deventer naar 's-Hertogenbosch gestuurd. Hij verbleef hier korte tijd en had het niet naar zijn zin. Erasmus woonde in het Bossche Fraterhuis en volgde misschien lessen op de Latijnse school.
Plaquette Hinthamerstraat 164.
Bossche Bladen 4 (2002) 125
Bosch allerlei

Lof der Zotheid 500 jaar

door Ed Hupkens

22
KringNieuws 3 (2011) 22
Encyclopedie van Noord-Brabant

Desiderius Erasmus

Rotterdam 1469 - Basel 1536

381
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 381
Artikelen
1936

H.J.J. Wachters

Erasmus van Rotterdam. Zijn leven en zijn werken. Met 19 ills. Op 16 blz. kunstdrukpapier
Van Langenhuysen (Amsterdam 1936)
 
1946

V.W.D. Schenk

Tussen duivelgeloof en beeldenstorm. Een studie over Jeroen Bosch en Erasmus van Rotterdam
Van Oorschot (Amsterdam 1946)
 
1949

M.A. Nauwelaerts

Erasmus en de latijnse school van 's-Hertogenbosch
Publications de la sociëté historique et archéologique dans le Limbourg 85 (1949) 449-458
 
1969

M.A. Nauwelaerts

Erasmus
Fibula-Van Dishoeck (Bussum 1969)
 
1969

J. Besse, N. van der Blom, C.J. du Ry van Beest Holle

Erasmus en zijn tijd. Tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 27 op 28 oktober
Museum Boymans-van Beuningen (Rotterdam 1969)
 
1969

dr. L. Pirenne

Erasmus in Den Bosch 1484-1487
Brabants Dagblad vrijdag 17 oktober 1969
 
1985

Redactie

Erasmus, Desiderius
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 381
 
1998

Leo de Oude

Erasmus en de stad
Erasmus Universiteit Rotterdam (Rotterdam 1998-1999)
 
2002

Theo Hoogbergen

Beroemde Bosschenaren (II) : Slechts zes uitverkorenen
Bossche Bladen 4 (2002) 124-125
2011

Ed Hupkens

Lof der Zotheid 500 jaar
KringNieuws 3 (2011) 22
 
2012

Theo Hoogbergen & Kees van den Oord

3. Twee wereldberoemde Bossche scholieren : Erasmus en Mercator, wetenschappers te Leuven
Eeuwenlang verbonden : 750 jaar stedenband Leuven - 's-Hertogenbosch (2012) 29-37
 
Boeken
1969

Annet van Battum

Erasmus : rebel tegen wil en dank
Moussault's Uitgeverij NV | Amsterdam 1969
 
1971

Gilbert Degroote e.a.

Genie en wereld : Erasmus
Uitgeverij Heideland-Orbis n.v. | Hasselt 1971
 
2006

Erasmi Roterodami

Lof der Zotheid : Encomium Moriae, i.e. Stultitiae Laus : I
Peeters | Leuven 2006 | ISBN 90-4291-870-5
 
2006

Desiderius Erasmus

Lof der Zotheid : II
Peeters | Leuven 2006 | ISBN 90-4291-870-5
 
2006

Rik Torfs

Lof der Lankmoedigheid : III
Peeters | Leuven 2006 | ISBN 90-4291-870-5
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 38, 109

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 116, 270, 270n

Gerard van Gurp, Reformatie in Brabant (2013) 12, 18, 20-21, 25, 28, 52, 66, 140, 143

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 39, 40, 131, 163, 210

Jan de Hond en Charles de Mooij, Broedertwist : België en Nederland en de erfenis van 1830 (2005) 96

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 124, 126, 127; Bijdragen: 402, 526, 527, 528, 529, 530, 541

L. van de Meerendonk, Tussen reformatie en contra-reformatie IX (1967) 13

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 3, 3n, 23, 51, 52, 85, 86, 123, 153, 154, 161, 192, 192n, 195, 195n, 196, 198, 198n, 199, 202, 202n, 204, 206, 208, 213, 214, 215, 218, 224, 225, 226, 228n, 230, 231, 232, 233n, 234, 235, 238, 241, 243n, 244, 245, 246, 253, 254, 256, 257, 261n, 263n, 267, 271

C.J.A. van den Oord, Twee eeuwen Bosch' Boekbedrijf 1450-1650 LXII (1984) 6, 14-15, 84, 84n, 111, 115, 205, 240

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 240, 266, 267, 269, 282, 283, 357

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 399

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 35, 49, 52

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 21, 133

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 291

n: vermelding in een voetnoot