afb. Onbekend, ca 1930

Dolf van Engelen

's-Hertogenbosch 25 december 1868 - 's-Hertogenbosch 2 juni 1936 (67)

Adolf Adrianus Johannes (Dolf) van Engelen werd op 25 december 1868 in de Lange Putstraat te 's-Hertogenbosch geboren als zoon van koetsier Arie van Engelen (1825-1890) en winkelierster Joanna Maria van Londen (1824-1897). Exact een jaar later volgde zijn zus Maria Catharina Christina, die in 1894 huwde met slager Arnoldus van den Eerenbeemt, maar al in 1896 overleed, twee kinderen nalatende. Vermoedelijk volgde Dolf een opleiding aan de Koninklijke School voor Nuttige en Beeldende Kunsten in 's-Hertogenbosch. Hij had in ieder geval een artistieke aanleg en werkte vanaf 1886 als tekenaar bij Gemeentewerken. In zijn vrije tijd maakte hij tekeningen met een sterke sociale inslag en van monumentale gebouwen in zijn geboortestad.
Na de dood van zijn vader in 1890 woonde Dolf van Engelen enige jaren met collega-ambtenaren aan het Ortheneinde. Per 1 oktober 1895 trad hij in dienst bij de Provincie Noord-Brabant als technisch ambtenaar bij Provinciale Waterstaat. Hier werkte hij tot zijn pensionering in 1933. Uit ca. 1895 dateren ook de eerste dateerbare foto's van Dolf van Engelen. Ze laten het net voltooide tweede station van 's-Hertogenbosch en de omgeving daarvan zien. In februari 1897 verhuisde Dolf naar Oudenbosch. Van hieruit huwde hij in 1898 te Breda met Jacoba Barbara Hubertina de Haan (1875-1943). Uit dit huwelijk werden vier kinderen in Oudenbosch geboren: Ad (1900), Willem (1901), Leonie (1904) en Rie (1906). Het vijfde kind, Johanna, kwam in 1912 in 's-Hertogenbosch ter wereld. Dolf was namelijk in 1909 met zijn gezin teruggekeerd en vestigde zich aan de Zuid-Willemsvaart 125. Zoontje Willem overleed in 1914 op twaalfjarige leeftijd.
Naast zijn werk en zijn hobby's als tekenen en fotografie was Dolf van Engelen bijzonder actief op sociaal en cultureel vlak als bestuurslid van de Vincentiusvereniging, het Consultatiebureau voor Drankzuchtigen, de Reclasseringsvereeniging, het Genootschap tot Zedelijke Verbetering van Gevangenen, de Woningraad, de Kunstkring, de Commissie van Toezicht op het Nijverheidsonderwijs, de Commissie voor Stadsschoon en Bosch Belang. Dolf van Engelen overleed te 's-Hertogenbosch op 2 juni 1936.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH), 11 september 2010
Artikelen
2010

Het leven van alledag rond 1900

Het Bossche stadsarchief kwam onlangs in het bezit van een bijzondere collectie van glasnegatieven. Met foto's van het dagelijkse leven meer dan honderd jaar geleden.
Wim Hagemans | Brabants Dagblad zaterdag 11 september 2010
 
2014

Jac Biemans

's-Hertogenbosch in beeld rond 1900 : Foto's van Dolf van Engelen, ca. 1896-1900
Bossche Kringen 4 (2014) 63-66