afb.

Goyart van Engeland

1548 - 24 juli 1616

Cp

Goyaert van Engeland

Noten
1.SY3, 280 e.v.; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 277.
2.OSA 180, f 53v, 22 oktober 1591; OSA 182, f 58v, 18 november 1600.
3.OSA 177, 8 augustus 1616; de dominicale scholen werden opgericht op 22 mei 1595 (zie akte in OSA 177, 7 oktober 1616).
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Pijnenburg-Heijmans

Een portret van Goyart van Engelant in het kapucijnenklooster 'Emmaus' te Velp

door drs. H.M. Pijnenburg-Heijmans

6
7
8
Met Kap en Koord (1992) 6-8
Verhalen en legenden

Goyaert

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 27 februari 1992
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

101
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel (1)

Zegel Goijart van Engelant

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegel (2)

Noordbrantsche zegels IV

W.J.F. Juten

289
Noten
1.Zie hetgeen over dit geslacht wordt medegedeeld ,Taxandria' XVI, 54.
Taxandria 19 (1912) 289-291
Artikelen
1992

drs. H.M. Pijnenburg-Heijmans

Een portret van Goyart van Engelant in het kapucijnenklooster 'Emmaus' te Velp
Met Kap en Koor (s.l. 1992)
 
1992

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Goyaert
Brabants Dagblad donderdag 27 februari 1992
 
1998

Broeder Gentilis van Loon ofm Cap

Een Eeuw Kapucijnen in 's-Hertogenbosch
Adr. Heinen ('s-Hertogenbosch 1998) 9
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 277

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 98, 275, 276, 277

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 40n, 66, 66n

n: vermelding in een voetnoot