M.W. (Maarten) Enderman

Functies

Maarten Enderman

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Bouwhistoricus gemeente 's-Hertogenbosch
  • Bouwhistoricus gemeente Haarlem
Titel
Bron
Nieuws van de BAM : Brokaatschilderingen in de Hinthamerstraat
Nieuws van de BAM : Het veelkleurige restaurant van de Veemarkt
Nieuws van de BAM : Hooge Steenweg 25
Nieuws van de BAM : Vughterstraat 43
Nieuws van de BAM : De kelders van Kemps
Titel
Bron
Bouwhistorie : Tussen de brokken aan de Markt
Bossche Kringen 5 (2016) 50-53
Bouwhistorie : Bossche spreidsellatjes
Bossche Kringen 4 (2017) 26-28
Historie : De stadsbrand van 1463
Bossche Kringen 6 (2017) 23-25
Onderzoek : Bouwhistorisch onderzoek onder de loep
Bossche Kringen 3 (2018) 42-45
Titel
Bron
Monschau aan de Dommel? Wat weten we over de vakwerkhuizen in 's-Hertogenbosch
Boeken
2016

Harry Boekwijt, Maarten Enderman, Ronald Glaudemans en Jan Viguurs

De stad van Bosch : Bossche bouwhistorie in nieuw perspectief
Aldus 2016 | ISBN 90-7054-538-3
 
Literatuur en bronnenpublicaties

M. Enderman, 'Bossche huizen uit de tijd van Bosch' in: R. Glaudemans (red.), De stad van Bosch (ís-Hertogenbosch 2016) 70-105

n: vermelding in een voetnoot