Johan am Ende

Bremen 1660 - 16 september 1715

Brouwer, Meijer en Schellekens

2. Johan Am Ende

3
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 3
Genealogie
Zegel

Zegel Johan Amende

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Literatuur en bronnenpublicaties

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 3

n: vermelding in een voetnoot