afb.

Wilhelmus de Enckenvoirt

Mierlo-Hout 22 januari 1464 - Rome 19 juli 1534 (70)

Bichelaer, van den

112. Enckenvoirt, Wilhelmus de - junior

Noten
1.Melssen, "Gerard Michiels", 142; Melssen, "De familie Van Enckenvoert", 60-61; Munier, "Uit de correspondentie van een Nederlands curieprelaat", 1, 8; Bijlage II 168.1, 396.2; SAPD, OA Mierlo XV/1 (21 mrt.1450); Vgl.: Smits, De grafzerken, 59 nr.48.
2.Nauwelaerts, Latijnse school, 49; OCMWA, SEGH oud archief, doos 14: Wuustwezel (10 mrt.1489); Bijlage II 188.9; Munier, "De curiale loopbaan", 132-136, 143-144; Munier, "Uit de correspondentie van een Nederlands curieprelaat", 1-4; Bijsterveld, Laverend, II 529 nr.989; Zie over hem ook: Van den Bichelaer, "Van kapelaan tot kardinaal", 20-29; Van den Bichelaer, "Het notariaat in Stad en Meierij", 109-110.
3.Munier, "Nederlanse curialen", 202-204; Munier, "Enckenvoirt, Willem van", 241.
4.Munier, "De curiale loopbaan", 135; Munier, "Uit de correspondentie van een Nederlands curieprelaat", 1, 8, 14, 15, 22; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 285; AAB II, hs. Kievits, p.10; Schutjes, Geschiedenis, IV 249; Van den Bichelaer, "Van kapelaan tot kardinaal", 24-29; GATI, RA 464 (1513/14), band (Aken, 1497); Keussen, Die Matrikel, II 519 nr.12, vgl. 1005 nr.55; Vgl.: Schillings, Matricule, IV 79 nr.261.
5.Melssen, "Gerard Michiels", 144; Jacobs, Justitie, 271; AAB II, hs. Kievits, p.18; Heusch, Nomina, 13, 15; Thys, "Liste", 12, vgl. 13; Bijsterveld, Laverend, I 352 nr.2906 (Willem van Enckenvoirt junior is echter niet dezelfde als Willem van Enckenvoirt alias Lombaerts); Schillings, Matricule, III 452 nrs.43-45; Munier, "Uit de correspondentie van een Nederlands curieprelaat", 9, 18; De originele brieven bevinden zich in: SAPD, par.Mierlo 2.
6.Munier, "Uit de correspondentie van een Nederlands curieprelaat", 9, 21-22, 26 (en SAPD, par.Mierlo 2); Bauwens, "Analytisch inventaris", 38.
7.Munier, "Uit de correspondentie van een Nederlands curieprelaat", 13 (rector Lithoijen 1517), 22 (rechtenstudie), 22 noot 62 (resideert in Rome); AAB II, hs. Kievits, p.18; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 45, 157, 158, II 249 (Vgl. Bijsterveld I 352 nr.2906, II 529 nr.989); Munier, "Nederlandse curialen", 209, 214; Melssen, "Gerard Michiels", 144 (Lysbeth), 155 (brief); AAT II, 125, fo.51r (30 sept.1528); Brom, Archivalia, I 105 nr.297; APB, St.Jan II, Obituarium, p.206, p.431.
8.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 407-408; Melssen, "Gerard Michiels", 142-144, 146-147, 155 (gulden ridder); Munier, "Uit de correspondentie van een Nederlands curieprelaat", 13, 18, 25; Van Schijndel, "Het Brabantse geslacht Lombaerts" 21-22; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 251-252 (eques auratus).
9.Van Schijndel, "Het Brabantse geslacht Lombaerts" 22-23, 25, 41-42, 45-46 (Vgl. Munier, "De curiale loopbaan", 131 noot 3); Melssen, "Gerard Michiels", 145-146, 148-151; Munier, "Uit de correspondentie van een Nederlands curieprelaat", 20; GAH, RA, bijlage I van de inventaris; De Ridder-Symoens e.a., Les Livres, 1.2.2 341-343 nrs.1056 en 1057; Jacobs, Justitie, 273-276; De Bekker, Van Sasse van Ysselt, "Het testament", 251-259; Schillings, Matricule, III 452 nr.78; Smits, De grafzerken, 82 nr.74; Vgl.: AAB II, hs. Kievits, p.7.
10.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 407-409; Melssen, "Gerard Michiels", 147-148; Jacobs, Justitie, 269-272; Bijsterveld, Laverend, I 417 nr.3675; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 251-252; Smits, De grafzerken, 186 nr.176.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Brabantse biografieën

Willem van Enckenvoirt (1464-1534)

curieprelaat

39
40
41
Bronnen
N.C. Royaarts, 'Kardinaal Willem van Enckenvoirt', in: Archief voor kerkelijke geschiedenis, IX (1838), 119-231
J.H. Hofman, 'Paus Adriaan VI'. Ter voltooiing van zijn levensbeeld, in: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht, XXVIII (1902), 121-154
W.A.J. Munier, 'De curiale loopbaan van Willem van Enckenvoirt vóór het pontificaat van Adriaan VI', in: Archief voor de geschiedenis van de katholieke kerk in Nederland, I (1959), 120-168
W.A.J. Munier, 'Nederlandse curialen en hofbeambten onder het pontificaat van Adriaan VI', in: Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome, X (1959), 199-226
W.A.J. Munier, Uit de correspondentie van een Nederlands curieprelaat Willem van Enckenvoirt (1464-1534), in: Nederlandse Historische Bronnen, X, Den Haag 1992, 1-32
Nationaal biografisch woordenboek, IV, Brussel 1970
Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, III, Leiden 1914
W. Nolet, P.C. Boeren, Kerkelijke instellingen in de Middeleeuwen, Amsterdam 1951
W.A.J. Munier in 'Brabantse biografieën' 2 (1994) 39-41
Artikelen
1952

Jac. Heeren

Kardinaal van Enkevoirt
De Brabantse Leeuw (1952) 93
 
1974

J.Th.M. Melssen

Gerard Michiels uit Eindhoven en enkele van zijn nakomelingen
De Brabantse Leeuw 9-10 (1974) 141-156
 
1994

W.A.J. Munier

Willem van Enckenvoirt (1464-1534) : curieprelaat
Brabantse biografieën 2 (1994) 39-41
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 189

J.C.A. Hezenmans, De St. Jans-kerk te 's Hertogenbosch (1866) 117

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 90

W.A.J. Munier, 'Willem van Enckenvoirt (1464-1534)' in: Brabantse biografieën 2 (1994) 39-41

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 49

Noordbrabants Historisch Jaarboek 12 (1995) 224; 13 (1996) 59

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 87

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 20, 190, 325, 397

s.n. 'Willem van Enckevoort' in: De Nieuwe Eeuw 44 (1918) 819

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 227, 229

A. van Sasse van Ysselt, 'De kardinaal Willem van Enckevoirt en zijne bloedverwanten' in: Taxandria (1913) 182-185

A. van Sasse van Ysselt, 'Nog eens de kardinaal Willem van Enckevoirt en zijne bloedverwanten' in: Taxandria (1915) 154-159

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch IV (1873) 251; V (1876) 100

n: vermelding in een voetnoot