Michael de Enckenvoirt

's-Hertogenbosch

Bichelaer, van den

112A. Enckenvoirt, Michael de

Noten
1.Melssen, "Gerard Michiels", 143-144; Munier, "Uit de correspondentie van een Nederlandse curieprelaat", 21-22 (en SAPD, par.Mierlo 2).
2.Munier, "Uit de correspondentie van kardinaal Willem van Enckenvoirt", 200, 203; Munier, "Nederlandse curialen", 209, 214; Juten, Consilium, 277; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 45, 251-252, II 215, 401, 422; Bijsterveld, Laverend, II 530 nr.992 (zijn achternaam was echter niet Lombaerts van Enckenvoirt); AAB II, hs. Kievits, p.4, p.15; AAT II, 125, fo.58v-59v (1529); Hermans, Verzameling, 83.
3.Munier, "Nederlandse curialen", 209; Munier, "Kardinaal Willem van Enckenvoirt (1464-1534)", 165-166; Munier, "Uit de correspondentie van kardinaal Willem van Enckenvoirt", 199-206; Schillings, Matricule, IV 368 nr.149; Bijsterveld, Laverend, II 530 nr.992; Melssen, "Gerard Michiels", 144, 146; Doppler, "Lijst der kanunniken", 151-152; Forgeur, "Les protonotaires noirs", 73 nr.67; AAB II, hs. Kievits, p.15; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 251-252.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 190

n: vermelding in een voetnoot